Business Parks

Veel kantoorruimten bevinden zich op bedrijventerreinen die doorgaans ideaal gelegen en vlot bereikbaar zijn.

In België liggen er 51.697 ha aan business parks, met de Antwerpse haven (5.243 ha), de Waaslandhaven (2.862 ha) en het Zeehavengebied Gent (2.806 ha) als koplopers (IDEA).

In totaal zijn ongeveer 23% (vooral KMO’s) van alle bij het RSZ gekende vestigingen op een bedrijventerrein gelokaliseerd. 4% van de oppervlakte wordt ingenomen door bedrijven met minder dan 20 werknemers en 75% door bedrijven met minder dan 100 werknemers (IDEA).